Αποτύπωμα

ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


-----

(η διεύθυνση επιστροφής και ανταλλαγής είναι διαφορετική!)

CP ROSSO BIANCO JEWELLERY LIMITED
Κόκκαλους 11
7648 Λάρνακα
Κύπρος

Email: support@biancorossowatches.com

Διευθύνων Σύμβουλος: Σωκράτης Παπασωκράτους, Χρήστος Χρήστου
Αριθμός μητρώου εταιρείας: HE 398626
ΑΦΜ: 10398626Α

Η CP ROSSO BIANCO JEWELLERY LIMITED δέχεται τις παραγγελίες σας με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις μας. Κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας ισχύουν οι υπάρχοντες όροι. Δεν αναγνωρίζουμε συνθήκες που αποκλίνουν από αυτούς τους κανόνες, εκτός εάν επιβεβαιωθούν γραπτώς.


ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:


ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ


Το περιεχόμενο της σελίδας μας δημιουργήθηκε με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου μας. Ωστόσο, δεν είμαστε υπεύθυνοι ως πάροχοι υπηρεσιών να παρακολουθούμε τις μεταφερόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες ή να ερευνούμε περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις για αφαίρεση ή απαγόρευση χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς παραμένουν ανεπηρέαστες. Ωστόσο, οποιαδήποτε ευθύνη ως προς αυτό προκύπτει μόνο από τη στιγμή που λαμβάνεται γνώση της συγκεκριμένης παράβασης του νόμου. Μόλις αντιληφθούμε αντίστοιχη παραβίαση του νόμου, θα αφαιρέσουμε αμέσως αυτό το περιεχόμενο.


ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ


Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, στο περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Επομένως, δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία ευθύνη για αυτό το περιεχόμενο τρίτων. Ο σχετικός πάροχος ή χειριστής των σελίδων παραμένει υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων ανά πάσα στιγμή. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν τη στιγμή που δημιουργήθηκε ο σύνδεσμος για πιθανές νόμιμες παραβιάσεις. Δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί παράνομο περιεχόμενο τη στιγμή της δημιουργίας του συνδέσμου. Ωστόσο, δεν είναι λογικό να αναμένεται ότι το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων θα ελέγχεται σε συνεχή βάση χωρίς συγκεκριμένους δείκτες παραβίασης του νόμου. Θα αφαιρέσουμε τους σχετικούς συνδέσμους αμέσως μόλις αντιληφθούμε παραβάσεις του νόμου.


ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Τα περιεχόμενα και τα έργα αυτών των ιστοσελίδων που προετοιμάζονται από τον χειριστή των ιστοσελίδων υπόκεινται στην κυπριακή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, προσαρμογή, διανομή ή οποιοδήποτε είδος εκμετάλλευσης εκτός των ορίων των πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί την προηγούμενη γραπτή άδεια του αντίστοιχου δημιουργού ή δημιουργού του. Τα αντίγραφα και οι λήψεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο με ιδιωτικό και μη εμπορικό τρόπο. Εφόσον το περιεχόμενο αυτής της σελίδας δεν δημιουργήθηκε από τον εκδότη ή/και τον χειριστή αυτού του ιστότοπου, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων γίνονται σεβαστά. Ειδικότερα, το περιεχόμενο τρίτων θα αναφέρεται ως τέτοιο. Εάν εξακολουθείτε να έχετε λόγους να πιστεύετε ότι έχει σημειωθεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων παρά τα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί, σας παρακαλούμε να μας δώσετε μια υπόδειξη. Μόλις αντιληφθούμε μια νομική παράβαση, θα αφαιρέσουμε αμέσως τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2019